Velkommen til travel-north.no

Et verktøy for opplevelses sugne og vitebegjærlige mennesker

Travel-north.no er et informasjonsystem som forteller om Nord-norge og er beregnet på de som vil vite mer om temaer de vil oppleve på sin tur nordover.  I dag består systemet av ca. 480 artikler om severdigheter og opplevelser i hele fylket. Innholdet er lagt opp kommunevis, men er også lagt opp som – «veien til».  Det finner du under fanen – ”Veien til Nordkyn.” Like ens ”Veien til Pasvik” – ”Varanger” – ”Veien mot Måsøy” – ”Veien mot Nordkapp” – ” Mot Båtsfjord og Berlevåg” – ”Kystveien mot Nordvest”(Loppa og Hasvik). På den måten klarer man å gjøre de lange veistrekningene vi har mer spennende.
Innholdet er også delt opp med temaer som ” Kirker”, ”Mytiske plasser”,  Krigsminner”,  ”Museum” , Vinter”.
Nettsidene er nå under reorganisering og vi jobber med å utvide virkeområde til å omfavne «Nord».
I første omgang Nord-Norge.
Systemet har to hovedelementer:
  • Informasjonstavler som står ved innfartsårene til Finnmark

  • Nettsiden travel-north.no

Informasjonen i begge elementene er synkronisert slik at oppslagene på informasjonstavlene finner du igjen på nettsidene med utdypning. Dette gjør at systemet skal være et nyttig verktøy for alle som driver informasjon om fylket. All informasjon er faktabasert og har rot i en aktuell kunnskapsbase. Folk fra hele verden bruker den i sin søking etter kunnskap om Nord-Norge.

Informasjonstavler ved innfartsårene til Finnmark

Travel-nord.no legger stor vekt på å få skjulte severdighetsopplevelser og severdigheter fram i lyset så begrepet «Kulturbasert reiseliv» blir bedre tilrettelagt for framtidig reiseliv i landsdelen.
Du kommer i kontakt med systemet gjennom infotavlene som står langs hovedveiene inn til fylket og gjennom alle søkemotorene som finnes på nettet. Flere bedrifter, kommuner og turistinformasjoner har begynt å bruke spesielle nettbrett på stativ med en profilering. Disse kjøpes ferdig satt opp slik at besøkende kommer rett inn på riktig nettside

.

Gratis grunnpakke for digital turistinformasjon

Å bruke travel-north.no i sitt informasjonsarbeid er gratis så lenge man bruker grunnpakken, – altså den informasjonen som ligger fast på nettsiden.
Den spesielle og profilerte terminalen med stativ og profileringskilt må hver enkelt bruker kjøpe hos Travel-Finnmark. Den kan bestilles på: e-post: post@travel-finnmark.no. Den koster kr 6000.- eks. mva.

Du kan gå inn på sidene og se hvordan de kommuner som har sin egen turistinformasjon er bygget opp. Her finnes en mal man kan se.
Man kan også legge inn link til stedets egen nettside, kommunale kart, miniatyrlinker til lokale severdigheter, link til lokale kulturbegivenheter, til detaljkart osv.
Merk: Kommersielle virksomheter må kjøpe seg plass på sidene, – annonse, link til egen nettside eller presentasjon.    Det er noen kommersielle bedrifter med som severdigheter.
Akkurat nå er prosjektet inn i en fase der man plasserer ut terminaler slik at kommuner, turistinformasjoner og bedrifter kjøper sin egen terminal med profilering som digital turistinformasjon. Travel-Finnmark har inngått et samarbeid med Altaposten som har ansvar for reklame på 25 flyplasser i Finnmark og Nord-Norge. Den første terminalen er satt opp på Alta flyplass som et prøveprosjekt. Hvis dette fungerer som vi har tenkt kan det fort komme opp terminaler på alle 25 flyplassene.
Første overnattingsbedriften som har kjøpt inn egen terminal er Alta Strand Camping & Apartment. En fin service for de besøkende.
Profilert terminal for din bedrift kan du bestille på e-post: post@travel-finnmark.no. Den
koster kr 6000.- eks. mva. Da kommer den klar til bruk med nettbrett, stativ og profileringskilt. Nettbrettet er satt opp slik at www.travel-finnmark.no står som forside og er klar til bruk. Da kan hele Finnmark selge hverandre inn til besøkende slik at besøkende kan planlegge reisen sin videre i Finnmark.

 

Om travel-north.no

Travel-north.no ble startet i 1999. Da het det «Velkommen til Finnmark». Den gang ble det startet av Roxrud Markedsservice som skiftet navn til Travel-Finnmark Jarl Inge Roxrud ENK.  Adressen er Russeluftveien 90, 9538 Alta. E-post: post@travel-finnmark.no

  Veggterminal 75 x 89 cm
Prisen på veggterminal er kr 17500.- eks mva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor terminal for større lokaler  75 x 200 cm
Prisen på den store terminalen er kr 25000,- eks mva