Båtsfjord – Makkaur – Batteriet (2/HAA 448)

Makkaur

På Rosmålhaugen ved Makkaur ble det anlagt et kystbatteri for å sperre innseilingen til Båtsfjord, sikring av skipsleden i samarbeid med batteriene i Kongsfjorden og Hamningberg, samt for å hindre fiendtlig landgang og bruk av fjordene innenfor batteriets rekkevidde.

I støttepunktet inngikk

 • 4 – 5 stk 14,5 cm kanoner (fr) i feltm. Stillinge. Skuddvidde ca. 18 000 meter
 • 2 stk 5 cm stridskanoner
 • 5 stk luftvernskanoner
 • 2 stk synkeminekastere
 • 5 stk panservernrifler
 • 24 stk flammekastere
 • 6 stk mg/mitr
 • 1 stk lyskaster

I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 24 personellminer. Kommandobunker og ammunisjonslager var anlagt i fjell. Styrken var på ca. 200 mann hvorav en nærforsvarstropp (festningsinfanteri). Det var også opprettet en fangeleir for 30 – 40 russiske krigsfanger som ble brukt som arbeidsmannskaper.

Materiellet ble tatt på land fra landgangsprammer i i Rosmålsvika. Batteriet (2/HAA 448) ble anlagt i 1942. Anlegg og skyts ble sprengt under tilbaketrekningen høsten 1944.

 

BÅTSFJORD

I Båtsfjord ble det bygget ut et støttepunkt for en forsterket tropp. Oppdraget var å hindre fiendtlig landgang samt overvåke virksomheten i området. Styrken var på 60 mann, – omfattet i alt vesentlig personell som var tilknyttet Kystartellerigruppestab 548 som hadde sitt standkvarter her.

Av tyngre materiell inngikk

 • 2 stk 20 mm luftvernkanoner
 • 1 stk 5 cm feltkanon
 • 1 stk 7,5 cm panservernkanon (i bunker)
 • 2 stk mg/mitr1 stk lyskaster (liten)

Back to start