Gøy i skibakken/Fun in the winter

I en akebakke med litt utstyr og tilrettelegging blir fort voksne mennesker til barn igjen. Gøy i bakken er for mennesker i alle aldre. Overalt i Finnmark har vi (som regel) godt med snø hele vinteren. Preparerte bakker finner i alpinanlegg og i lekebakker. De fleste alpinanlegg har tilpassende madrass, ski og utstyr å more seg med. Der er gjerne en bålplass med grill også. Have fun!!

 

In a toboggan hill with some equipment and facility, adult people quickly become children again. Fun in the winter hill is for people of all ages. Everywhere in Finnmark we have (as usual) a lot of snow whole winter.  Hills can be found in ski resorts and in the playgrounds. Most resorts have custom mattresses, skis and equipment to enjoy. There is often a campfire area with barbecue as well. Have fun !!

/esh

 

 

Back to start