Kvalsund – Kokelv

  Den lille bygda Kokelv ligger helt nord i Kvalsund kommune. Et samfunn med lange tradisjoner inne fiske og jordbruk. Den vakre bygda ligger innerst i Revsbotn med storhavet rett inn fra nordvest. Rike fiskefelt ligger rett på utsiden og gir gode fangster fKvalsunf Kokelv 4or yrkesfiskere så vel som fritidsfiskere. Kokelva en herlig elv som renner gjennom bygda og ut i havet. Den fører ørret og laks. Den lille kirken er en nytelse og kystmuseet en spennende opplevelse. Her en oppdatert lokalbutikk som dekker de fleKvalsunf Kokelv 2ste behov for dagligvare. Kokelv er et levende bygdesamfunn med både butikk, bo- og servicesenter, oppvekstsenter med barnehage og skole for 1.-10.klassinger. Her er også etablert andre næringer som Kokelv sjøhus med utleie av rorbu og båter, Kokelv er også et fint utgangspunkt for starten på nasjonal turistvei mot Havøysund med sitt spesielle naturlandskap.

Kvalsunf Kokelv 3

  The small village Kokelv located far north in Kvalsund municipality. A society with a long tradition in fishing and farming. The beautiful village sits in Revsbotn with the ocean right from the northwest. Rich fishing grounds located right outside and provides good catches for professional fishermen and recreational fishermen. Kokelva a lovely river that runs through the village and out to sea. The leading trout and salmon. The small church is a pleasure and Nautical Museum an exciting experience. Here an updated local shop that covers most needs for grocery.
Kokelv is a vibrant rural community with both shop, residence and service, oppvekstsenter with kindergartens and school. Here also established other industries Kokelv Sea with rental of fisherman and boats, Kokelv is also a good starting point for the start of National Tourist towards Havøysund with its unique natural landscape.
Google trans.

Kvalsunf Kokelv 7

Kvalsunf Kokelv 6

Kvalsunf Kokelv 5