Kystfort 1./448 Kong Oscarskapell. Grense Jakobs elv. Sørvaranger kommune

Grense Jakobselv
HKB 11448 Vardo=-Renosund (564) med fire 10,5 cm K- 33 l(t), skuddvidde 12000 meter. Batteriet ble satt opp i juli 1941.

Batteriet ble flyttet til Kong Oscars Kapell sensommeren 1944, og der ble det sprengt i oktober 1944.

Flyttingen var utført på grunn av de erfaringer man hadde gjort ved den allierte landgangen i Normandie.
Kilde: Jan Egil Fjørtoft Tyske kystfort i Norge

Red.annm: Dette kystfortet ligger i umiddelbar nærhet av Kong Oscar ll kapell på Grense Jakobselv.

https://translate.google.com/

 

 

 

 

 

Kong Oscars ll `s kapell i bakgrunn