Kystfort 7./972 Lattervik, Lyngen

Kystfort 7.972 Lattervik hadde 4 kanoner med diameter 10,5 cm og med en rekkevidde på 12 000 meter. Anlegget er kraftig nedgrodd og vanskelig å få en oversikt over. Kommando bunkersen står imidlertid noenlunde hel, mens kanonstillingene og tunnelsystemet og løpegravene er mer eller mindre tufter.