Kystfort HKB 20/974 Dønnes, Dønna kommune

HKB 20/974 Dönnes var klar til strid i november 1942.
Batteriet ble oppsatt på Nordøyvågen med 4 stk. 15,5 cm franske K416
kanoner med en skuddvidde på 17000 meter.
Kystfortet var ellers oppsatt med en fransk feltkanon, panservernkanoner,
bombekastere, Mg, lyskastere og 2cm luftvern.
Mye finnes igjen på kystfortet i dag. Der er noen relativt store fjellanlegg.
Rester av kaianlegget vises godt og rester av en lyskater i sin stilling.
På Dønnesfjellet ble det satt opp en radarstasjon. Der ligger det igjen
fundamenter til brakker og rester av radarfundamentet.
Radartypen var Freya og Wassermann. Kallenavnet på Dønna var «Dattel».

Kilde: thomaslillevoll.net/Bodø bunkermuseum

https://translate.google.com/