Kystfort HKB 18/974 Purkneset, Rana kommune

HKB 18/974 Purkneset var klar i Juni 1941, etablert på Utskarpen.
Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5 cm K331 franske kanoner med en
rekkevidde på 12000 meter. Purkneset var ellers oppsatt med bombekastere,
Mg, lyskastere og 2cm luftvern.

Kilde: Thomaslillevoll.net/Bodø Bunkermuseum

Red. merknad: Restene etter dette kystfortet ligger høyt og kan være krevende å komme til. Det er meget gjengrodd.

https://translate.google.com/

 

Ruinene ligger høyt med god oversikt