Kystfort MKB 1./516 Skraaven (Skrova) Vågan kommune

MKB 1/516 Skraaven (Skrova) ble først satt opp på Tjeldøy høsten 1940 og besto av fire 15cm Uto C/16 L/45 kanoner med en rekkevidde på 16000 meter. Batteriet senket i februar 1941 det norske skipet Harrhausen (tidligere Vestvågøy) da det ikke overholdt meldeplikten.
Batteriet ble flyttet til Skrova høsten 1944.
Kanonene ble laget av tyske Krupp og ligger opphugget ved stillingene på batteriområdet. Dette var opprinnelig ubåtkanoner fra første verdenskrig og på en av kanonene kunne vi se årstallet 1918 inngravert, samt serienr.
Forutenom de fire stillingene for hovedskytset kan man blant annet finne tre stk. luftvernstillinger, en rekke nærforsvarstillinger, fjellanlegg, lyskasterstillinger, flere grunnmurer/brakkeruiner, forlegningsområde
og en mengde rester av kanondeler.
Midt i batteriområdet ble det i 1948/1949 bygget en bunker med et 360 graders observasjonstårn. Dette kan forveksles med en tysk kommando-bunker, men objektet er etterkrigs og var sannsynligvis en del av Luftvakta som Heimevernet betjente i regi av Luftforsvaret.
En tilsvarende bunker ble bygget på Tysnes kystfort.
Luftvaktas oppgave var å oppdage og lokalisere fiendtlige fly og fartøy samt rapportere dette høyere opp i forsvarets systemer.
I tillegg til kystfortet ble det satt opp en marineradar på Skrova.
Denne var av type FuMO 3.

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Thomas Lillevollen/Bodø Bunkermuseum

https://translate.google.com/