Måsøy – Ingøy kirke (church)

  Ingøy kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1957 på Ingøya i Måsøy i Finnmark fylke. Kirken i betong og tre og har 120 plasser.ma%cc%8asoy-ingoykirke-12ma%cc%8asoy-kirka-ingoy-11

Kirkens altertavle er fra 1932, og ble reddet da den forrige kirken ble brent. Altertavlen viser Jesus som stiller stormen. I tillegg reddet man sølvtøyet, og kirkeklokkene ble senere funnet igjen.

En av Finnmarks tidligste kirker har stått på Ingøy. Allerede fra 1536 hører man om en kirke på øya. Det ble reist en kirke i 1866, etter at det ikke hadde stått noen kirke der på 120 år. Denne kirken ble ødelagt av en orkan i 1882, og måtte bygges på nytt. Den nye kirken var en 16 meter lang og 8 meter bred tømmerkirke som gikk tapt under brenningen av Finnmark i 1944.

Kilde Wikipedia.

 

  Ingøy church is a church constructed in a rectangular form, from 1957 on Ingøya in Måsøy in Finnmark county. The church in concrete and wood and has 120 seats.

The altar of the church is from 1932, and was saved when the previous church was burned. The altar table shows Jesus who sets the storm. In addition, you saved the silverware, and the church bells were later found again.

One of Finnmark’s earliest churches has been on Ingøy. As early as 1536, one is talking about a church on the island. A church was built in 1866, after no church had been there for 120 years. This church was destroyed by a hurricane in 1882 and had to be rebuilt. The new church was a 16 meter long and 8 meter wide timber church lost during the firing of Finnmark in 1944.

Source: Wikipedia.

Google trans.

 

ma%cc%8asoy-kirka-ingoy-12

ma%cc%8asoy-kirka-ingoy-011

ma%cc%8asoy-ingoykirke-13

ma%cc%8asoy-ingoykirke-15

ma%cc%8asoy-ingoykirke-16