Samiske opplevelser/Sami experiences

 

Samiske opplevelser tar utgangspunkt i en kultur som hører hjemme på Nordkalotten. Mennesker som lever i tett på naturen. Den samiske kulturen kjennetegnes med sterke farger, vakre drakter og vennlige mennesker.  De inviterer deg gjerne med på opplevelser i sin Siida, boplass og tar deg med på kjøring med reinsdyr, snøscooter og serverer bidos, en delikatesse med reinsdyrkjøtt. Den blir servert i en lavvu som er et samisk telt med et koselig bål i sentrum. Iført sine vakre drakter forteller de om samiske tradisjoner og hvordan samer har levd gjennom generasjoner.  Reinkappkjøring er en yndet aktivitet vinterstid. Det må du prøve. Samer som inviterer til disse fantastiske opplevelsene er selv reindriftsutøvere og har egne flokker med reinsdyr.

 

Sami experiences are based on a culture that belongs to the Northern Calotte. People living in close proximity to nature. The Sami culture is characterized by strong colors, beautiful costumes and friendly people. They gladly invite you to experience in their Siida, residence, and take you on a ride with reindeer, snowmobile and serve bidos, a delicacy with reindeer meat. It is served in a lavvu which is a Sami tent with a cozy bonfire in the center. Wearing their beautiful costumes they tell about Sami traditions and how the Sami have lived through generations. Reindeer racing is a popular activity in winter something that you must try.  The Sami who invites to this fantastic experience are reindeer herders and have their own flocks of reindeer.

/esh

Back to Start