Hasvik – Sørvær kirke (church)

  Sørvær kirke står i Sørvær på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark, og er ei langkirke fra 1968. Arkitekt for bygHasvik - Sørvær kirke 5get var Sverre Flåto. Kapellet har sitteplassar til vel 100 personar.
Historie:
Det har vært kirke i Sørvær også lenger tilbake i tid. Første gangen en finner Sørvær-kirka nevnt i kilder er i 1589. Denne kirka ble revet i 1697 etter at den hadde forfalt over tid og skadet av uvær-Hasvik - Sørvær kirke 4
Kilde: Wikipedia

 

  Sørvær church stands in Sørvær on the Sørøya in Hasvik municipality in Finnmark, and is a long church from 1968. The architect of the building was Sverre Flåto. The chapel has seating capacity of about 100 persons.
History:
There has been a church in Sørvær also further back in time. The first time one finds Sørvær-church it was mentioned in sources in 1589. This church was demolished in 1697 after it had aged over time and damaged by stormy weather.
Source: Wikipedia
/esh

Hasvik - Sørvær kirke 02

Hasvik - Sørvær kirke 2

Hasvik - Sørvær kirke 6