Kystfort 47./973 Kjeøen, Svolvær, Vågan kommune

HKB (Heeres küsten batterie) 47/973 Kjäröen var klar i 1941, lokalisert i Svolvær.
Batteriet besto av 6 stk 15,5 cm K425 franske kanoner med rekkevidde på 12000 meter.
Her finnes i dag en rekke bunkere og stillinger, blant annet kommandobunkeren, en R636.
Hvis man først er innom Svolvær så er Lofoten krigsminnemuseum et godt besøk.
Se flere bilder fra kjeøen: http://www.thomaslillevoll.net/1128276.html

 

Kilde: thomaslillevoll.net/ Bodø bunkermuseum

https://translate.google.com/