Kystfort 31./974 Ulvingen, Vega kommune

 

HKB (Heeres küsten batterie) 31/974 Ulvingen var stridsklar i desember 1942.
Batteriet var oppsatt med 4 stk. 15,5 cm franske K416 kanoner,
rekkevidde 17000 meter. Mot slutten av krigen kom ytterlige 2 kanoner av
samme type og disse ble satt i feltmessige stillinger.
Ylvingen var ellers befestet med 1 stk. 7,5 cm kanon, 5 cm Kwk, bombekastere,
maskingeværstillinger, lyskastere og 2 cm luftvern.
Det ble anlagt jernbane fra kaiområdet og opp mot kystfortet for å transportere
betong og annet utstyr. En fangeleir ble og bygget like ved fortet.
Det er mye å finne igjen på Ylvingen i dag. Kanonstillingene er der,
kommandobunker bygget delvis som en R636 med nedgang til fjellanlegg,
Regelbau 621 mannskapsbunker, brakkefundamenter, fjellanlegg og mye mer.

Kilde: thomaslillevollen.net / Bodø bunkermuseum

Tyskhåjen
Festningsanlegget på Ylvingen ble bygd under den andre verdenskrig. Henskikten med plasseringen var å bevokte skipstrafikken langs kysten. Fra Tyskhåjen (Langårsheia) har man utsikt over både ytre og indre kystvei. Det ble brukt en kraftig lyskaster som kunne søke opp trafikk i mørket. Tilsvarene lyskaster var plassert på Skarsåsen i Brønnøy.

Da arbeidet startet i 1941 ble det bygget vei og kai. Arbeidet ble utført av menn fra hele distriktet og tvangsarbeidere fra østlandet. Festningsarbeidet var omfattende og etter hvert ble det lagt en jernbane fra Kaia og frem til foten av Tyskhåjen for å transportere sement og støypesand. Tre tuneller ble sprengt inn i fjellet. Sikkerheten var dårlig og en mann fra Ylvingen omkom under dette arbeidet. Det ble også satt opp brakker og hytter av bølgeblikk. På veien opp til festningen, på høyre side, finnes enda rester av kjøkkenet.
Sommeren 1943 kom polske, serbiske og sovjetiske fanger for å arbeide med fortet. Da ble innbyggertallet på rundt 200 mer enn doblet. Fangene var dårlig kledd og hadde lite mat. Om vinteren gikk mange tynnkledd og barføtt i tresko. Befolkningen på Ylvingen hjalp fangene med mat og klær. Det ble samlet inn fra hele kommunen. På gården Engen la de potetlandet så nært at fangene kunne forsyne seg når de gikk forbi. Flere hus ble okkupert av tyskerne. Blant annet ble huset på Engen brukt som sykestue. Til venstra på parkeringsplassen sto stallen til tyskernes hester. Fangeleir og brønn lå på den andre siden av hovedveien.
Ylvingen fort var en del av artellerigruppe Brønnøysund. Mye av installasjonene ble fjernet etter krigen, men det finnes fortsatt tydelige spor etter tyskernes virksomhet.
Kilde: Helgeland museum