Zug 1V./973 Svolvær, Vågan kommune

Svolvær er den plassen i landet som har mest bunkere og festningsanlegg på
2 kvadratkilometer. Byen ble til en festningsby og mange minner er å finne
i dag. 

Nonshaugen:
Her var det 2 engelske Vickers 3,7 cm kanoner, lyskaster og bunkere.

Kilde: Thomas.lillevoll.net/ Bodø bunkermuseum

Zug IV/973 Svolvaer hadde to 9,4 cm Flak(e), skuddvidde 14000 meter. Dette lå under HKAA’ en og ble etablert tidlig under krigen.

Kilde:Jan Egil Fjørtoft, Tyske kystfort i Norge