Båtsfjord – Båtsfjord kirke (church)

  Båtsfjord kirke er en arbeidskirke fra 1971 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Arkitekt for kirken var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeåret eller senere. Jardar Lunde har utført det 85 m² store glassmaleriet som heter «Den syvfoldige nåde – Guds herlige majestet».Byggverket er i betong og har 300 plasser. Adkomst til stedet er via Rv891.ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-014

 

  Båtsfjord church is a working church from 1971 in Båtsfjord municipality, Finnmark county. The architect for the church was Hans Magnus.The inventory is from the construction year or later. Jardar Lunde has performed the 85 m² glass painting called «The sevenfold grace – God’s glorious majesty.»The edifice is of concrete and has 300 seats. Access to the site is via Rv891.
/esh

 

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-002

 

 

 

 

 

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-013

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-012

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-011

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-007

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-006

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-005

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-004

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-003

ba%cc%8atsfjord-ba%cc%8atsfjord-kirke-001