Båtsfjord – Båtsfjord Museum

 

  Båtsfjord Museum er en lokalhistorisk samling og samlingsplass for de som er interessert i lokal historie. Samlingen og museet drives på frivillig basis av Båtsfjord Historie og Museumslag, som utenom museumsdriften utgir en egen bildekalender med historiske bilder fra Båtsfjord, samt et medlemsblad som utkommer 3/4 ganger i året.

Utstillingen er variert og dekker alt fra hverdagsliv til fiskeri i Båtsfjord.

Museet er kun åpent på forespørsel og ved under spesielle arrangement.

Kontaktperson er leder Torbjørn Tanken som kan nås på 0047 920 68 268.

  Båtsfjord Museum is a local history collection and gathering place for those interested in local history. The collection and museum are run on a voluntary basis by Båtsfjord History and Museum, which publishes a separate photo calendar with historical pictures from Båtsfjord, as well as a member magazine published 3/4 times a year.

The exhibition is varied and covers everything from everyday life to fishing in Båtsfjord.

The museum is only open on request and during special events. /esh

Contact person is Manager Torbjørn Tanken, available at 0047 920 68 268