Blogg-Finnmark / Sjøflyhavna i Billefjord

Det tar drøyt en og en halv time å kjøre over fra Alta til Billefjord i Porsanger. Vinteren står for døren og dette kan bli siste sjanse til å fotografere i 2017. Sjøflyhavna ligger der ved siden av det nye avfallsanlegget.

Sjøflyhavna i Billefjord, Porsanger

Kartet er fra boken: Th. Gamst. Finnmark under hakekorset.

Det er tykt islag på Caddyen. Best å la den stå og bakke seg varm før jeg starter. Det tar drøyt en og en halv time å kjøre over til Billefjord i Porsanger. Vinteren står for døren og dette kan bli siste sjanse til å fotografere i 2017.

Det ligger ennå noen grunnmurer i området

Et tips om en severdighet i Porsanger var oversett og ikke beskrevet i Travel-Finnmark.

Billefjord Sjøflyhavn ble bygget og drevet under andre verdenskrig.  Den fungerte mellom 1941 – 1944.  Fotograferingen må gjøres før snøen legger seg. De ene centimeteren med snø hindrer meg ikke å ta noen bilder.

Krigsminnet fra siste verdenskrig skal ligge der.

Det er et eventyr å kjøre over Finnmarksvidda i nyslått vinterskrud. Bare nok snø til å dekke bakken og gi et hvitskjær over vegetasjonen. Den skarpe, lave sola får hele vidda til å gnistre som et eventyrslott. Jeg stopper underveis for å nyte opplevelsen og lufte hundene. Gi dem en bit hundepølse og la de få tømme seg for overskuddsmasser.

I Indre Billefjord spør jeg meg fram til jeg finner stedet hvor sjøflyhavna har vært.  Det var som jeg trodde, – den ligger der avfallsanlegget er bygget.

Men litt er det da enda å se. Et stort informasjonskilt forteller at ” På dette stedet bygde tyskerne opp en svært strategisk plassert sjøflyhavn fra tidlig under krigen fram til anlegget ble sprengt 11. desember 1944.” Videre forteller tavla at anlegget var under stadig utbygning og forbedringer. Arbeidet ble i stor utstrekning utført av sovjetiske krigsfanger.

Følger du veien til skytebanen vil du finne området hvor fangeleiren lå.

Fra leiren kan du vandre ned til et russisk minnesmerke ved sjøsiden eller gå i fangenes fotspor etter den merkede turstien som går ned til sjøflyhavna. Det er nok det som er en del av den lokal ”Perleturen”.

Sola er min venn, men i dag skinte den så kraftig at det ikke gikk an å fotografere tavla ordentlig. Refleksen ble for sterk for 6D`en. Det ble et rundt, hvitt felt på bildet uansett hvordan jeg vred meg. Vel, jeg får ta et nytt bilde en annen gang. Skiltet står tross alt ved hovedveien og jeg kjører ”Vakre Porsanger” med jevne mellomrom.

 

Ellers er det lite igjen å se på området. Avfallsverket har utnyttet en del av området til etablering av sorteringsverk og søppelhåndtering så det er noen murer som rester etter aktiviteten for over sytti år siden.

Bilder fra Sjøflyhavna i Billefjord 1941 – 1944

Thorbein Gamst beskriver anlegget i sin bok ”Finnmark under hakekorset”

(Agdin forlag) slik:

Indre Billefjord var både viktig som importhavn og som sjøflybase. Etter at veien Karasjok – Ivalo kunne tas i bruk for fremføring av forsyninger til styrkene i Nord-Finland, fikk Billefjord økt betydning som importhavn.

 

Dette var trolig hovedårsaken til det ble lagt et kystbatteri i Sandvik i 1943.

I havneområdet ble det bygget store kai- og tankanlegg og en rekke lagerbygninger for mottak av forsyninger og materiell.  Russiske krigsfanger ble i stor utstrekning brukt som arbeidsmannskaper. En stor fangeleir var anlagt ved Maggavann.

 

Under lossing av D/S ”Stortind” brøt det ut brann om bord. Fortøyningene ble kuttet for at skipet ikke skulle gå i lufta ved kaien eller at brannen skulle bre seg over på land. Skipet drev et stykke innover Porsangerfjorden før tyskerne skjøt det i senk med luftvernskyts. Vraket er fremdeles synlig.

 

Anleggene i indre Billefjord ble sprengt 11. desember 1944. Etter at tyskerne hadde dratt seg ut ble fjorden minelagt.  (27/12 1944)

Ved innkjøringen til det nye avfallsanlegget står dette skiltet.

Sjøflyhavna var knyttet til Klubben. I sjøflyhavnen like syd for Klubben var det normalt stasjonert 10 – 15 (en skvadron) rekognoserings- og torpedofly. Øvrige installasjoner som verksteder, ammunisjons- og torpedolager m.v. var anlagt på selve Klubben.

Nærforsvarmessig var området godt utbygget. I luftvernet inngikk blant annet 4 stk 88 millimeter luftvernkanoner samt 30 mg/mitr.  I forbindelse med sperringene var det utlagt 2568 personellminer.

Styrken som var knyttet til sjøflybasen var på ca 1000 mann (juni 1943) Anlegget ble sprengt høsten 1944.

For å forsterke kystforsvaret i indre del av Porsangerfjorden, samt sikre sjøflybasen

og havnen i Indre Billefjord ble det anlagt et kystbatteri i Sandvik høsten 1943. Sammen med batteriet på Børselvnes dannet det indre linjes kystartilleriforsvar av Porsangerfjorden.

I batteristøttepunktet inngikk

  • 4 stk. 10,5 cm kanoner (fr) i felt. Stillinger. Skuddv. Ca 12000 m.
  • 2 stk. 5,0 cm Panservernkanoner
  • 2 stk. 2,0 cm luftvernkanoner

Ammunisjonslager i fjellanlegg

I nærforsvaret inngikk 1648 personellminer

Batteriet 7/971 tilhørte  Hærens kystartilleri.Anlegget ble sprengt høsten 1944 og batteriet flyttet til Tårnvik i Sørfold.