Deatnu – Tana – Tana Bru/ Porten til Øst-Finnmark/ Gateway to East Finnmark

  Tana bru (samisk: Deanu šaldi) er et tettsted og administrasjonssenteret i Tana kommune. Stedet ligger på vestsiden av elva Tana, ved brua av samme navn. Tettstedet har 692 innbyggere per 1. januar 2015 Under frigjøringen av Finnmark i 1944 var det hit de russiske styrker kom, før de returerte.
Her er et godt handletibud, hotell og bespisning. Tana bru er et sentralt sted som du må passere på veien mellom Øst- og Vest-Finnmark.
Kilde: Wikipedia

 

 

  Tana bridge is a village and the administrative center of Tana. The place is located on the west side of the river Tana, near the bridge of the same name. The village has 692 residents as of January 1, 2015.
During the liberation of Finnmark in 1944, the Russian troops came here before they return to Russia. There are hotels, shops and restaurants. Tana bridge is the location that you must pass on the road between East and West Finnmark.
Source: Wikipedia
/esh

 

 

tana-bru-skilt2

 

 

tana-tana-bru1

tana-tana-bru2

tana-tana-bru3