Forsvar av Alta flyplass/Defense of Alta Airport

ALTA
Området Alta – Kåfjord var det viktigste forsvarsområdet i/Under avsnitt Altafjord. Styrkene i Alta-området ble organisert i en stridsgruppe med oppdrag å forsvare området mot ethvert angrep over sjøen og over land, samt være forberedt på innsetting østover i retning Reindalstua (Stokkedalen), vestover i retning Talvik og over fjellet mot Skoganvarre i tilfelle fiendtlig angrep mot Porsanger. De stridende avdelinger i Alta-området omfattet i alt vesentlig (desember 1943)en forsterket infanteribataljon (forsterket med blant annet ett inf.skyts kompani og ett panservernkompani) ett artilleribatteri ett mobilt kystbatteri (2 stk 7,5 cm, utgangsgruppert på Amtmannsnes)
en ing/pioner bataljon.
Underavsnittssjefen (reg. sjef) hadde sitt standkvarter i Alta, likeledes, Kystartillerigruppestab Ill/971. Kommandobunker var sprengt inn i fjellet i Tomasbakken.
Forsvaret av området var godt utbygd med en rekke stillinger, bunkere, våpenstandplasser og sperringer. I forbindelse med sperringene var det tilsammen utlagt ca. 8500 miner i Alta-området.
En framskutt sikring (tropp) var etablert i området. Kiby, mens det i
område Reindalstua – Leirbotnvann var forberedt en sperrestilling for
kompani med henblikk på å stanse en framrykning mot Alta fra nordøst.
l området Øvre Alta – Gargia var det etablert forsyningsområde for
underavsnittet med blant annet ammunisjonslager (ved Tangen bro),
feltbakeri, feltslakteri, feltlasarett, våpenteknisk- og intendanturlager
m.v.

Kilde. Th.Gamst. Finnmark under hakekorset, Jan Egil Fjørtoft og Erik Hårberg.

Trans: https://translate.google.com/