Trondenes historiske senter, Harstad

Trondenes Historiske Senter (THS) er et kulturhistorisk senter i Harstad. Senteret er plassert i historiske omgivelser med Trondenes kirke (ca.1200 – 1450 e.kr) som naturlig midtpunkt, og med skiltet kultur- og natursti til Altevågen – der det fortsatt finnes spor av nausttufter og gravsteder fra vikingtid. 

THS ble innviet i mai 1997, og er i dag en avdeling av Sør-Troms museum. 

Den historiske museumsutstillingen «Med kors og sverd gjennom 1000 år» viser nord-norsk historie fra vikingtid og middelalder, frem til 2. verdenskrig og dagens bysamfunn. Utstillingen er tekstet på norsk, engelsk og tysk og inkluderer bildespill med norsk og engelsk tale.

Utstilling

Utstillingen skal etablere en forståelsesbakgrunn for det unike kulturhistoriske monumentet kirka på Trondenes med det nærmeste landskapet er. I overensstemmelse med aktuell forskning skal utstillingen på samme tid ha et lokalt forankret hverdagsperspektiv og et nærmest globalt perspektiv med Trondenes som utkikkspunkt. 

 Wikipedia 

Google trans: https://translate.google.com/