Kystfort Fallvik. HBK 3/972, Nordreisa

De første troppene som ankom Nordreisa tilhørte et hestekompani som ankom begynnelsen av september 1940. Deretter fulgte soldater fra Infanterie Regiment 357 som var underlagt den 199. Infanterie Divisjon.
Det eksisterte ikke en fullstendig oversikt over det totale antall i kommunen og antallet varierte en del. Det finnes informasjon om at antallet var på omkring 4100, men kan ha vært høyere.
Okkupasjonsmaktenes mål med aktiviteter i Nordreisa kommune var dels forsvar av kyststripen gjennom kystfortet i Fallvik med tilknyttede støttepunkt. I tillegg var kaia i Sørkjosen viktig for transport av krigsmateriell og tropper. Riksvei 50, en annen viktig ferdselsåre gikk igjennom kommunen og det ble lagt en del administrative funksjoner til Storslett/Sørkjosen.
Reisadalen var viktig dels grunnet den geografiske nærheten til fienden i øst og dels fordi tyskerne planla å utvide jernbanen gjennom Reisadalen til Kautokeino. I tillegg var Reisadalen rik på furuskog, – et viktig byggemateriale.
I Nordreisa kommune ble det anlagt et kystfort i Fallvik mellom Vika og Steinsvik.

Dette kystbatteriet var et av totalt tre kystbatterier som tilhørte Artilleriegruppe Nordreisa 1/972. De andre to var Kaagsund 33./971 og 2./972 Skjervøy. Gruppen ble opprettet som HKAA 481 i Frankfurt/Oder i mars 1941 og kom til Norge samme år. HKB (Heeres-Kûsten Batterie) 3./972 Fallvik (886) ble erklært kampdyktig i juni med fire 15,5 cm K418 kanoner av fransk opprinnelse.

Kanonene hadde en rekkevidde på 19000 meter. 235 mann betjente batteriet.
Det er ikke registrert bruk av krigsfanger i utbygging av kystfortet.
Kystfort 3./972 Falvik ble nedlagt 1. mai 1945 og alt av kanoner og sskyts fjernet. Kanonstillingene ble sprengt og lite er bevart idag. Disse var plassert på nordsiden av av Storvikveien langs stranda.

 

 

Nordreisa kommune /NordTroms Museum har laget en omfattende rapport om krigshistorien i kommunen. (Den heter Sluttrapport, KIK Nordreisa kommune)
Kilde: Nordreisa kommune /Erik Hårberg

Trans: https://translate.google.com/