Hasvik – Den lille havnebyen/ the small port town

  Hasvik er det største tettstedet på Sørøya med ca. 470 innbyggere (tall fra 2015). Hasvik er øyas kommunikasjonssenter.
Her ligger flyplassen med flyanløp to ganger daglig fra mandag til fredag og ett på søndag. Da kan man enkelt reise både til Tromsø og Hammerfest.
Hasvik har også daglige fergeforbindelser til Øksfjord, og hurtigbåtforbindelse til Hammerfest flere dager i uka.Hasvik Hasvik 5
Kommunens helsesenter befinner seg her. Det er et nyoppusset, flott bygg. På Hasvik finner man også lensmannsetaten, prestekontoret, tannhelsetjenesten og NAV-kontoret.
Stedet har barnehage og skole
Kilde: Hasvik kommuneHasvik Hasvik 3

 

  Hasvik is the largest town in Sørøya with ca. 470 inhabitants (figures from 2015). Hasvik is the island’s communications center.
Here lies the airport with flight schedules twice daily from Monday to Friday and once on Sunday. Then you can easily travel to both Tromsø and Hammerfest.
Hasvik also has a ferry that ply daily to Øksfjord, and fast craft to Hammerfest several days a week.
The health center is located here and it is a newly refurbished. In Hasvik are also Police Station, Office of the priest, dental services and NAV office.
The place has kindergarten and school.
Source: Hasvik Municipality

/esh

Hasvik Hasvik 1

Hasvik Hasvik 2

Hasvik Hasvik 41