Hasvik – Hasvik kirke (church)

  Hasvik kirke ligger i Hasvik sokn i Alta prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1955. Kirken har åttekantplan og 220 sitteplasser.
Arkitekt: Valdemar S. Hansteen/Sørensen.Hasvik Hasvik kirke 2

  Hasvik church located in Hasvik parish in the Alta deanery. It is built of wood and was built in 1955. The church has octagon plan and 220 seats.
Architect Valdemar S. Hansteen / Sorensen.
/esh

 

Hasvik Hasvik kirke 3

Hasvik Hasvik kirke 4

Hasvik Hasvik kirke 6

Hasvik Hasvik kirke 7

Hasvik Hasvik kirke 8

Hasvik Hasvik kirke 11

Hasvik Hasvik kirke 12

Hasvik Hasvik kirke 13

Hasvik Hasvik kirke 15

Hasvik Hasvik kirke 1

Hasvik Hasvik kirke 5

Hasvik Hasvik kirke 17