Big sea fishing, Kingcrab, Snowmobile, Experience – Storekorsnes

 

 

 

  Med det mektige og kalde Barentshavet på utsiden av stuedøra kommer et jevnt sig med storfisk inn mot kysten. Fjordene på finnmarkskysten får stadig påfyll av stor og velfødd fisk. Anlegg for turistfiske ligge langs rike fjorder. Her kan du leie moderne rom

eller leiligheter, førsteklasses båter og riktig fiskeutstyr. Du kan få de helt store opplevelsene. Hit kommer fiskeentusiaster fra

hele verden.

  With the mighty and cold Barents Sea on the outside of the living room door, there is a steady, large fish entering the coast. The fjords on the Finnmark coast are constantly replenishing large and well-fed fish. Facilities for tourist fishing lie along rich fjords. Here you can rent modern rooms or apartments, first class boats and the right fishing equipment. You can have the great experiences. Here come fishing enthusiasts from all over the world

 

 

 

 

 

 

 

 

Go back to start