Suolovuopmi Fjellstue/Lodge

 Suolovuopmi fjellstue ble etablert i 1843 og var den første som ble etablert i Finnmark. Etterspørselen etter overnattingssted i indre Finnmark kom da post og fogd skulle ut å reise. Fjellposten, som begynte i 1799 gikk fra Hammerfest til Haparanda om vinteren. Suolovuopmi Fjellstue ble brent under krigen i 1944 og ble så gjenoppbygd etter krigen – og er fortsatt i drift.

 

Suolovuopmi Mountain Lodge was established in 1843 and was the first to be established in Finnmark. The demand for accommodation in inner Finnmark came when mail and bailiff were going out. The mountain post, which began in 1799, went from Hammerfest to Haparanda in the winter. Suolovuopmi Mountain Lodge was burned during the war in 1944 and then rebuilt after the war – and is still in operation.

 

Back to start