Henningsvær kirke (Church)

Henningsvær kirke ligger på Heimøya. Kirken er en arbeidskirke, og ble innviet i 1974.

Henningsvær nye kirke er en arbeidskirke i tre. Kirken erstattet «gammelkjerka», Henningsvær gamle kirke, eller Henningsvær kapell, som ble bygget i 1852. Gammelkirken var gitt til stedet av væreier Jens Henrik Klæboe Dreyer, som i gjengjeld fikk sin egen stol i kirken. Kapellet lå på samme tomt som dagens kirke.
Formen på hovedskipet er etter modell av en fiskehesje. Kirken har foruten kirkesalen, en menighetssal som kan åpnes inn til kirkerommet for å få plass til flere gudstjenestedeltakere, et kjøkken, et stort våpenhus, dåpssakristi og presteskaristi. I kjelleren er det bygget et bårerom. Av tegninger fra 1970, ser man at kirken var tenkt bygget større, med et utbygg mot nord på tvers av skipets lengderetinng.
Hovedfargen i på interiør i kirkerommet er blått.

Ankenes Trevarefabrikk leverte alterbord, kneleskammel, kneleputer, støtteskranken til alterringen, prekestol, døpefont og salmetavler. Kirken har 250 sitteplasser.
Kilde: Kirken i Vågan

Translate: https://translate.google.com/?hl=no&ie=UTF-8&sl=auto&tl=no