Kvalsund – Áhkku i Gjæveluft

  På fastlandet i Kvalsund kommune, østafor Kvalsundet rager en ´´Ahkku» mot himmelen Steinen er lite kjent og nesten ikke omtalt. Kanskje har det vært ofra her i forbindelse med reinflokkens flytting og svømming over Kvalsundet vår og høst. Eller kanskje ble det ofra under den store koppe-epidemien i 1704-06 da 200 døde bare ved Varangerfjorden og ”meget blev ofret og trollet for Guderne ..(…) I Hvalsund hiulpe icke heller de mange Rekvalsund-ahkku-4in som bleve ofrede” Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap. På det lokale folkemunnet omtales denne kvalsund-ahkku-3steinen som ”kona – kjærringa til Stalloen på den andre siden av Kvalsundet. Kilde: Observasjon

  About sacrificial stones is said that «especially monetised Sami in stone, whose shape nogenlunde taxed on the human body».
At all times man created gods in their image as more strange is hardly the Sami also had a passion for human-like rock formations. Therefore, we find stone women and stone men who sacrifice stones. Áhkká meaning wife, wife or young woman and Áhkku which means grandmother or old woman, are both common names for sacrificial stones or rocks. In the old Sami pantheon were many female deities who Máttaráhkká, Sáráhakká, Jouksáhkká. It is natural to believe that áhkká- or Áhkku names are related to, or are directly named after such deities. Often there is also one male, one olmmái near a áhkká or Áhkku. Both male and female characters can also be rebranded. The man may often appear as a giant, giant or rise.
Source: Arvid Sveen, Mythical Landscapes.

In the local community, this stone is referred to as «the wife-love to Stalloen on the other side of Kvalsundet. Source: Observation

Google trans.

 

 

  Om offersteiner er det sagt at ”særlig pris satte samene på stene, hvis form nogenlunde lignede på det menneskelige legeme”.
Til alle tider har mennesket skapt guder i sitt bilde så mer merkelig er det neppe at samene også hadde forkjærlighet for menneskelignende steinformasjoner. Derfor finner vi både steinkvinner og steinmenn som offersteiner. Áhkká som betyr kone, hustru eller yngre kvinne og Áhkku som betyr bestemor eller gammel kone, er begge vanlige navn på offersteiner eller klipper. I den gamle samiske gudeverden fantes mange kvinnelige guddommer som Máttaráhkká, Sáráhakká, Jouksáhkká. Det er naturlig å tro at áhkká- eller áhkku-navnene har sammenheng med, eller er direkte oppkalt etter slike guddommer. Ofte finnes også en mann, en olmmái i nærheten av en áhkká eller áhkku. Både manns- og kvinneskikkelser kan også ha fått andre navn. Mannen kan ofte framstå som en kjempe, jette eller rise.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap.

  About sacrificial stones is said that «especially monetised Sami in stone, whose shape nogenlunde taxed kvalsund-ahkku-7on the human body».
At all times man created gods in their image as more strange is hardly the Sami also had a passion for human-like rock formations. Therefore, we find stone women and stone men who sacrifice stones. Áhkká meaning wife, wife or young woman and Áhkku which means grandmother or old woman, are both common names for sacrificial stones or rocks. In the old Sami pantheon were many female deities who Máttaráhkká, Sáráhakká, Joukvalsund-ahkku-6ksáhkká. It is natural to believe that áhkká- or Áhkku names are related to, or are directly named after such deities. Often there is also one male, one olmmái near a áhkká or Áhkku. Both male and female characters can also be rebranded. The man may often appear as a giant, giant or rise.
Source: Arvid Sveen, Mythical Landscapes.
Google trans.