Kvalsund – Repparfjordelva

Skjermdump fra offentlige kart

  Repparfjordelva er ei elv i Kvalsund kommune i Finnmark. Den begynner på Sennalandet og munner ut i Repparfjorden ved Oldernes. Elva er 61,8 km lang, og har et nedbørfelt på 1 092,15 km². Middelvannføringen ved munningen er 30,64 m³/s. Vassdraget ble i 1986 vernet mot kraftutbygging i Verneplan III for vassdrag. Wikipedia

Lengde: 62 km

Kilde: Kvalsund

 

  Repparfjordelva is a river in the municipality of Kvalsund in Finnmark. It begins at Sennalandet and flows into the Repparfjord by Oldernes. The river is 61.8 km long and has a precipitation area of 1,092,15 km². The average water flow at the mouth is 30.64 m³ / s. In 1986, the watercourse was protected from power development in Verneplan III for watercourses.

Wikipedia
Length: 62 km
Source: Kvalsund

 

kvalsund-repparfjordelva2

kvalsund-repparfjordelva3

kvalsund-repparfjordelva4