Kystfort HKB 2./510 Mosjøen. Åkervik, Leirfjord kommune, Nordland

MKB 2/510 Mosjöen var klar i september 1940, lokalisert ved Åkvika på Sundøya.  Batteriet ble først oppsatt med 3 stk. 12 cm Armstrong L/44 kanoner med en rekkevidde på 10000 meter. I 1944 kom det en fjerde kanon av samme typ fra kystfortet i Sandnessjøen. Kanonene kom opprinnelig fra de norske
panserskipene Tordenskjold og Harald Haarfagre. Kystfortet på Åkvik var for øvrig oppsatt med en 7,6 cm kanon, Maskingevær, lyskastere og lett luftvern.

Kilde; thomaslillevoll.net/ Bodø bunkermuseum

Red. anm.: Dette kystfortet er gjengrodd og kan være vanskelig å finne. Ikke desto mindre er det en spennende opplevelse.

https://translate.google.com/