Kystfort 32./974 Brønnøysund N, Brønnøysund Kystfort 33.974 Brønnøysund S.

  HKB 32/974 Brönnöysund Nord var klar i Juni 1941.
Festningsanlegget var oppsatt med 4 stk. 15,5 cm K416 franske kanoner med en
rekkevidde på 17000 meter. Kystfortet er i dag friluftsområde og der er utstilt
en kanon og en lyskaster. Disse tilhørte ikke kystfortet under krigen.
Man kan i dag finne blant annet kanonstillingene, bombekasterstillinger,
kommandoplass, luftvernstillinger, fjellanlegg, nærforsvarsstillinger, mm.

Kilde: thomaslillevollen.net/ Bodø bunkermuseum

Kystfort 33./974 Brønnøysund S. ligger inne i tettbebyggelsen av Brønnøysund og er ikke tilgjengelig for allmenheten.

Det er imidlertid fotografert på et tidligere tidspunkt