Kystfort 2./514 Olenilsøen, Moskenes

MKB (Marine küsten batterie) 2/514 Olnilsöen ble påbegynt på Olenilsøy ved Reine.
Batteriet var evakuert fra Finnmark og var tiltenkt 4 stk. 17cm SKL/40 kanoner.
De ble aldri operative før krigens slutt og i dag kan vi finne restene av arbeidet
med byggingen av kanonstillingene og utgraving for kommando/observasjons bunker.
Kanonene lå lagret på stranden like ved batteriet.

Kilde: thomaslillevoll.net/ Bodø bunkermuseum

Merk: Kystfort 5./514 Reine fantes ikke når travel-north.no var på plassen.

MKB 5/514 Reine var planlagt som et feltmessig åpent batteri.

Det skulle bestå av 6 stk. franske 15,5cm K416 kanoner med rekkevidde

15000 meter. Kanonene sto i Harstad ved krigens slutt og batteriet ble
derfor aldri operativt.