Kystfort HKB 48/973 Kabelvaag, Vågan kommune

HKB (Heeres küsten batterie) 48/973 Kabelvaag var klar i juni 1941.
Batteriet besto av 4 stk K331 10,5 cm kanoner med rekkevidde på 12000 meter.
Kystbatteriet er plasser på Kreta og man kan i dag finne kommandobunker,
bunkere, stillinger, løpegraver, tunneler, ringstand’s og mye mer.
Kilde: thomaslillevoll.net/ Bodø bunkermuseum