Kystfort HKB 2./974 Eidet, Kjærringøy, Bodø


HKB (Heeres küsten batterie) 2/974 Eidet var stridsklar i juni 1941.
Batteriet besto av 4 stk 10,5 cm franske K.331 kanoner med rekkevidde på 12000 meter.

Red adm: Anlegget ligger på to sider av RV 7490 ved Eidet. Det er gjengrodd og kan være vanskelig å få øye på.

Kilde: thomas.lillevoll.net/ Bodø Bunkermuseum.

https://translate.google.com/