Kystfort HKB 7./971 Taarnvik, Kjærringøy, Bodø

Tårnvika

HKB (Heeres küsten batterie) 7/971 Taarnvik var stridsklar i april 1945.
Batteriet besto av 4 stk 10,5 cm franske K.331 kanoner med rekkevidde på 12000 meter.
Batteriet var opprinnelig plassert i Billefjord, Finnmark, men evakuerte til Tårnvika
på slutten av 1944. Veldig lite å finne på denne plassen grunnet kort anleggstid.

Forsidebildet er restene etter kaia som sto der.

Kilde: thomas.lillevoll.net / Bodø Bunkermuseum

https://translate.google.com/