Kystfort 62./973 Korsnes, Hamarøy kommune,Nordland

HKB (Heeres küsten batterie) 62/973 Korsnes var stridsklar i mai 1941.
Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331franske kanoner med en rekkevidde på 12000 meter. 2 av kanonene ble satt i bunker av typen R671.
Dette er en bombesikker kanonbunker med 2 meter tykke stålbetongvegger.
Ellers kan man på området finne en Vf kommandobunker. På siden av denne er det en utgraving, kanskje for en ny kommandobunker i Regelbauklasse.


Det er flere kanonstillinger, både med dreieplater for feltkanoner og stillinger
for fast monterte sokler. Her er et fjellanlegg med nærforsvar i begge
innganger samt en ringstand med adkomst fra fjellanlegget.
Kilde: Thomas Lillevoll/Bodø bunkermuseum

https://translate.google.com/