Kystfort HKB 6./973 Tysnes, Hamarøy kommune, Nordland

HKB (Heeres küsten batterie) 61/973 Tysnes var stridsklar i juli 1941 på Sørøya.
Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331 franske kanoner med en
rekkevidde på 12000 meter. Skal du ut hit så planlegg turen slik at det er
fjære sjø, ellers blir du våt! Tyskerne bygde bru her og den ser man enda rester
etter. Det ble og forsøkt bygd kaianlegg, noe som mislyktes og skrinlagt.

På batteriplassen finner man i dag blant annet rester etter
flere brakker,kanonstillinger med dreieplate på sin plass, luftvernstillinger,
lyskasterstilling nede ved sjøen, RS58 Ringstand, MG-stillinger,
flere mindre bunkere og ammunisjonslagre.
Det ble i 1948/1949 bygget en bunker midt i batteriområdet og denne kan
man fort anta er den tyske kommandoplassen. Bunkeren ble sannsynligvis
brukt av Luftvakta som Heimevernet betjente i samarbeid med Luftforsvaret.
En tilsvarende bunker er å finne på Skrova. Luftvaktas oppgave var å
oppdage og lokalisere fiendtlige fly og fartøy samt rapportere dette høyere opp
i forsvarets systemer.

Kilde: Thomaslillevoll.net/Bodø bunkermuseum

https://translate.google.com/