Kystfort MKB 5./510 Bremnes, Bodø

Kilde: Kart og tekst: Thomas Lillevoll.net/ Bodø bunkermuseum

Stp. 1 – «Brömneset» – Bremnes Fort

MKB (marine küsten batterie) 5/510 Brömsneset var klar i oktober 1940.
Batteriet besto av 4 stk 15 cm Uto C16 kanoner med rekkevidde på 16000 meter.
På fortet finner man 4 kanonstillinger, fjellanlegg, kommandobunker og mindre stillinger.
En av kanonene som er der i dag var opprinnelig plassert i Hammarvika fra 1940-1957.

Bremnes fort var også utstyrt med blant annet:
– 2 stk. 7,6 cm kanoner
– 1 stk. 5 cm Kwk
– 1 stk. 4,7 cm Pak
– 2 stk. 5 cm bombekastere
– MG stillinger
– 4 stk. lyskastere (2x60cm, 2x150cm)
– 5 stk. 20 mm luftvern (3xmadsen, 2xC30
– Flammekastere
– «Freya» radar brukt av Luftwaffe

Se også hjemmesiden til Bodø krigshistoriske museum for mere om Bremnes fort.

https://translate.google.com/

Bremnes

Tysk festningskart over Bremnes

Bremnes fort var et tysk og senere norsk kystfort i Bodø kommune i Nordland, og var en av brikkene i den tyske Atlanterhavsvollen under andre verdenskrig. Fortet ble bygget av krigsfanger og ble anlagt fra høsten 1940 til det ble rapportert stridsklart i oktober 1940. Bremnes fort lå under «Artilleriegruppe 510 Bodø» som i løpet av krigen besto av ni kystfort. Dette var både hær- og marinebatterier. Bremnes var et marinebatteri og hadde tysk benevnelse «MAB 5./510 Brömsneset». Wikipedia

https://translate.google.com/