HKB 16./972 Henrikvik kystfort og HKB 37./971 Ersfjord, Troms

Hovedbilde: Kommandobunker mot Ersfjord.

HKB 37 /971 Ersfjord med fire 15,5 cm sFH 414(f), skuddvidde 11 000 meter. Batteriet kom fra Nordstraumen i januar-februar 1945 og ble satt opp på eidet mellom Ersfjord og Kaldfjord på Kvaløya. Det skulle samvirke med batteriet på Henrikvik, samt dekke Ersfjorden.

HKB 16/972 Henrikvik (2/444) med fire 10,5 cm K332(f), skuddvidde 16000 meter. Batteriet ble satt opp i Hamburg i april 1942 og sendt til Norge, der det ble satt opp i Henrikvik på Kvaløya. Det var klart der i juni 1942.

Kilde: Jan Egil Fjørtoft, Tyske Kystfort i Norge

Fra stilling mot Ersfjord

Bunker fra Henrikvik

Bunker i Henrikvik tatt i bruk av den nye bebyggelsen. Denne delen av fortet ligger midt i tettstedet.

Fra Henrikvik

 

 

 

 

 

Fra Henrikvik

 

Fra Henrikvik