Måsøy – Rester av et hjem/ Remains of a home

Måsøy rester av et hjem1