Måsøy – Samisk offerplass på Rolvsøy/ Sami sacrificial site on Rolvsøy

  Det ligger en antatt samisk offerstein med steinringer rundt ute på Rolvsøya i Måsøy kommune. Steinen ligger ute på Kalven ved Gunnarnes. Hvis man kjører så langt man kommer og går forbi Kobbebukta, ligger den opp mot fjellet ca. 30 – 40 meter fra vannlinjen. Man kan se tydelig at det har vært en inngang til steinringen fra sør–vest. Det som må ha vært offersteinen står nærmest fjellet. Travel-Finnmark har ikke funnet noe skrevet informasjon om offerplassen, men er informert av lokalbefolkningen

  There is an estimated Sami sacrificial stone with stone circles around looking at Rolvsøya in Måsøy municipality. The stone is out on the calf at Gunnarnes. If you run as far as you come and go by Kobbebukta, is it up the mountains around 30-40 meters from the waterline. One can see clearly that there has been an entrance to the stone circle from south-west. The what must have been a victim stone standing closest mountain. Travel Finnmark have not found any written information about the sacrificial grounds, but is informed by locals.
Google trans.

Måsøy offerplass 2

Måsøy offerplass 41

Måsøy offerplass 32

Måsøy offerplass 31