Nordkapp – Honningsvåg kirke (church)

  Honningsvåg kirke ligger i Nordkapp sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1885. Kirken har langplan og 220 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: J.W.Nordan.nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke1

Honningsvåg kirke, som ble innviet i 1885, er en laftet og panelt langkirke med vesttårn oppført av D. G. Evjen etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan. Kirken er enskipet med smalere kor, og den er preget av nygotikk og sveitserstil. Innvendig er det flate bjelkehimlinger over kor og skip, og i overgangen mellom vegg og tak i skipet er det skråstivere med innfelte dekorbrett.

I 1978-79 ble kirken istandsatt, etter at det hadde vært planer om å rive den. Skader i veggene ble reparert, vinduer ble skiftet ut med kopier av de opprinnelige og gulv og tak ble isolert. Kirken fikk også nye benker med vanger som var tilnærmet kopi av de gamle. Fargene i interiøret er antagelig de samme som opprinnelig. Altertavlen med omramming i nygotikk stil viser Jesus som redder den synkende Peter på Genesaret sjø.

Sommeren 1945 ble kirken brukt som bolig for nærmere 100 mennesker som vendte hjem etter evakueringen under krigen, og en lokal baker drev bakeri i kirken.

Kilder:
NIKUs kirkeregister

 

 

Honningsvåg church is located in Nordkapp in Hammerfest prosti. It is built in wood and was built in 1885. The church has long-term and 220 seats. The church has protected status listed. Architect: J.W.Nordan.

Honningsvåg church, which was consecrated in 1885, is a patchwork and panelt langkirke with west tower built by D. G. Evjen after drawings by architect J. W. Nordan. The church is united with narrow cows, and is characterized by neo-Gothic and Swiss styles. Inside there are flat beams on cows and ships, and in the transition between wall and ceiling of the ship it is slanted with recessed decorative boards.

In 1978-79, the church was restored after plans had been made to tear it down. Damage in the walls was repaired, windows were replaced with copies of the original and floor and ceiling was insulated. The church also got new benches with vans that were close copy of the old ones. The colors in the interior are probably the same as originally. The altarpiece with framing in neo-Gothic style shows Jesus rescuing the descending Peter on the Genesar Sea.

In the summer of 1945, the church was used as housing for almost 100 people who returned home after the evacuation during the war, and a local baker drove bakery in the church.

sources:
NIKU Church Register

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke5

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke7

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke4

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke8