Nordkapp – Hornvika

 

  Turismen til Nordkapp har en lang historie. Ankomsten var med båt til Hornvika på østsiden av klippen. Derfra klatret turistene ca.300 meter opp den bratte fjellsiden for å komme inn på det flate fjellet. I Norkapphallen finner du monter som beskriver ankomsten fra de første turistene. ”Nordkappsteinen”, med inskripsjon av Kong Chulalongkorn av Siam” hugget inn ble den første ”gjesteboka”. Steinen står i inngangspartiet i Nordkapphallen.

 

  Tourism to the North Cape has a long history. The arrival was by boat to Hornvika on the eastern side of the cliff. Thence climbed tourists about 300 meters up the steep mountainside to get into the flat mountain. In Norkapphallen find mount describing the arrival of the first tourists. «Nordkapp stone», with an inscription by King Chulalongkorn of Siam «carved into becoming the first» guest book «. The stone stands in the entrance at the North Cape.
Google trans.

  Øverst ser vi prins Louis Philippe av Frankrike fra 1830 til 1848. Han besøker Nordkapp i 1795 som første kongelige turist. Prinsen reiser under skjult identitet. Noen år tidligere hadde revolusjonen brutt ut i Frankrike.
  At the topnordkapp-hornvika26 we see Prince Louis Philippe of France from 1830 to 1848. He visits the North Cape in 1795 as the first royal tourism. The prince traveling under hidden identity. A few years earlier had revulusjonen broken out in France.
Google trans.

nordkapp-hornvika24

 

  Til høyre ser vi Francesco Negri, prest og vitenskapsmann fra Ravenna i Italia. Negri besøker Nordkapp i 1664 og regnes som den første turisten på Nordkapp. Ettnordkapp-hornvika23 er besøket på Nordkapp skrev han boka ”Viaggio Settentrionade”. Boka er formet som åtte nordkapp-hornvika22reisebrev.
  To the right we see Francesco Negri, priest and scientist from Ravenna in Italy. Negri visiting North Cape in 1664 and is considered the first tourist to the North Cape. After the visit to the North Cape, he wrote the book «Viaggio Settentrionade». The book is shaped like eight travel.
Google trans.

nordkapp-hornvika21

  I midten ser vi Kong Chulalongkorn av Siam med sitt følge på Nordkapp i 1907. Hans signatur er i ferd med å bli hugget inn i “Nordkappsteinen”.
Steinen har inskripsjon fra flere tidlige nordkappturister og kan betraktes som Nordkapps første gjestebok.
  In the middle we see King Chulalongkorn of Siam with his entourage at the North Cape in 1907. His signature is in the process of being carved into the «Nordkapp stone».
The stone inscription from several early Nordkapp tourists and can be considered Nordkapp first guestbook.
Google trans

nordkapp-hornvika1