Nordkapp – Repvåg

  Kirkestedet Repvåg (nordsamisk: Reiffváhki) er ei bygd i Nordkapp kommune i Finnmark. Stedet ligger på fastlandssiden i kommunen på vestsiden av Porsangerfjorden. Litt utenfor Repvåg ligger området Stranda som hadde en stor sjøsamisk befolkning og er det siste området i Nordkapp kommune som enda er preget av sjøsamisk kultur. Herfra gikk ferga til Honningsvåg på 70- tallet før fergeleiet ble flyttet til Kåfjord. Et vakkert sted og utgangspunkt for fisketurister. Gode overnattingsmuligheter nordkapp-repva%cc%8ag3

 

  The church site Repvånordkapp-repva%cc%8ag1g (Northern Sami: Reiffváhki) is a village in Nordkapp municipality in Finnmark. Situated on the mainland in the municipality on the western side of Porsangerfjord. Slightly off Repvag located area Stranda who had a large Coast Sami population and is the last area in Nordkapp municipality which is still characterized by coastal Sami culture. From here went ferry to Honningsvåg at 70s before the ferry was moved to Kåfjord. A beautiful place and starting point for fishing tourists. Good accommodations.
Google trans.

nordkapp-repva%cc%8ag2

nordkapp-repva%cc%8ag4