Nordkapp – Sankt Johannes kapel(chapel)

  Sankt Johannes kapell er et økumenisk kapell fra 1990 i fjellet i tilknytning til Nordkapphallen, i Nordkapp kommune i Finnmark.
Kapellet har 15 sitteplasser og brukes til vielser.nordkapp-nk-kapell1

 

  Sankt Johannes chapel is an ecumenical chapel from 1990 in the mountains adjacent to Nordkapp, Nordkapp municipality in Finnmark.
The chapel has 15 seats and is used for weddings.
Google trans.

 

nordkapp-nk-kapell2