Nordkyn – Kjøllefjord, hovedstaden i Lebesby/Kjøllefjord, capital of Lebesby

  Kjøllefjord er et lite, men sprudlende samfunn på vestkanten av Nordkinnhalvøya

Fiskeværet ligger lengst inn i fjorden med en strålende utsikt mot havet og Finnkirka.
Byen ligger i hjertet av Kjøllefjorden, og har vært handelssted og fiskevær for fiskere, samer og handelsmenn siden 1500-tallet. Den lange fjorden gir beskyttelse mot det åpne havet, og Kjøllefjord har vært nødhavn for mange i årenes løp.
Tross sin størrelse (ca. 1000 innbyggere) har Kjøllefjord mange butikker og tjenester. Stemningen er avslappet og imøtekommende, luften er ren, og været mildt selv om plassen ligger på 70° nord.
I tillegg til daglige Hurtigruteanløp er Kjøllefjord tilknyttet resten av verden gjennom bussruter og Mehamn lufthavn ca. 30 km unna.
Kjøllefjord er en kulturlandsby med flere årlige festivaler (som Christfestivalen) og mange konserter. Her ligger også Foldalbruket , et gammelt fiskebruk som nå er museum og gjestehus, og kunstgalleriet Galleri Christensen som spesialiserer seg på kunst fra nordkyn-kjollefjord2Barentsregionen.
Kilde: Visit Nordkyn

  Kjøllefjord is a small but sparkling community on the western edge of the Nordkinn Peninsula

The fishing village lies furthest into the fjord with a magnificent view of the sea and Finnkirka.
The city is located in the heart of the Kjøllefjord, and has been a trading place and fishing village for fishermen, Sami and traders since the 16th century. The long fjord provides protection against the open sea, and Kjøllefjord has been a haven for many over the years.
Despite its size (about 1000 inhabitants) Kjøllefjord has many shops and services. The atmosphere is relaxed and accommodating, the air is clean, and the weather is mild even though it is is at 70° North.
In addition to daily Hurtigruten dockings, Kjøllefjord is connected with the rest of the world through bus routes and Mehamn airport approximately 18.6 mi away.
Kjøllefjord is a cultural village with several annual festivals (like the Chris Festival) and many concerts. The Foldal fishery is also located here, an old fishery now converted into a museum and guesthouse, as well as the art gallery Christensen Gallery, specializing in art from the Barents region.
Kilde: Visit Nordkyn

nordkyn-kjollefjord9

nordkyn-kjollefjord7

nordkyn-kjollefjord6

nordkyn-kjollefjord5

nordkyn-kjollefjord4

Selikatesse boknafisk

nordkyn-kjollefjord003

nordkyn-kjollefjord3

nordkyn-kjollefjord002

 

nordkyn-kjollefjord001