Nordkappmuseet – North Cape Museum

  Nordkappmuseet dekker fiskeriene og kystkulturen i Finnmark. Utstillingene viser hvordan fiskeri, hvalfangst og utnyttelse av sjøfugl har vært selve livsgrunnlaget på Finnmarkskysten opp gjennom tidene. Dagens diskusjon omkring Kongekrabben har også fått sin plass. Utstillingene forteller videre om turiststrømmen til Nordkapp gjennom flere hundre år, om brenningen under krigen og gjenreisningen av Honningsvåg. Museet har eget galleri med skiftende kunstutstilling.

 

  The North Cape Museum covers the fishing and coastal culture of Finnmark. The exhibits show how fishing, whaling and exploitation of seabirds have been the lifelong basis of the Finnmark coast over the years. Today’s discussion about the King Crab has also taken place. The exhibitions further tell us about the tourist flow to Nordkapp for hundreds of years, about the burning during the war and the reconstruction of Honningsvåg.The museum has its own gallery with changing art exhibition.

Back to start