Porsanger – Offerstein på Bringnes/ Sacrifice Stein on Bringnes

Porsanger Bringnes 2 1

  På 1700-tallet fantes en offerstein som ble kalt Smeer Vuodna-Noaaide, Smørfjord-Fjordens Viismand, eller Smørfjordens noaide.
Den ligger i Smørfjordområdet , men ingen kilder forteller hvor.
På sørsiden av Bringnes ligger denne steinen som etter tradisjon skal være en gammel offerstein. Ettersom Bringnes tidligere ble kalt Smørfjorden er kanskje dette Smørfjordens noaide?
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap

 

  In the 1700s there was a sacrificial stone called Smeer Vuodna-Noaaide, Smørfjord Viismand or Smørfjorden Fjordens witch.
It is located in Smørfjord area, but no sources tell where.
On the south side of Bringnes is this stone which by tradition should be an old sacrificial stone. As Bringnes formerly called Butter Fjord is maybe this Butter Fjordens noaide?
Source: Arvid Sveen, Mythical Landscapes

 

Bildet:
Offersteinen Cháppesbákti Ca. 3 meter høy. Her skal det ha blitt ofret kveitehoder.
(uten kildeanvisning)

The picture:

Offer stone Cháppesbákti Ca. 3 meters high. Here it should have been sacrificed halibut heads.
(Without source instructions)