Alta – Seidekjerringa / Áhkku – Sami sacrificial stone

  En 5-6 meter høy samisk offerstein som ligger på utsiden av Komsafjellet. En godt merket tursti går fra parkeringsplassen ved enden av Lineveien på Amtmannsnes. Turen tar ca 20 minutter.

I samisk før-kristen religion ble naturen betraktet som besjelet og levende, slik at fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp for menneskene hvis man tilba og ofret til dem.

Ofring til gudene kunne skje ved store fremtredende steiner eller flyttblokker som skilte seg ut i landskapet. De ble kalt sieidi, og man ofret feks fiskefett eller produkter av rein.

Áhkku er det samiske navnet for bestemor / gammel kvinne.

 

  Áhkku

A 5.6 meter high Sami sacrificial stone located on the outside of Mt. Komsa Mountain. A well-marked hiking trail leads from the parking lot at the end of Line Road on Amtmannsnes. The trip takes about 20 minutes.
In Sami pre-Christian religion was naturally considered animated and alive, so mountains, boulders and lakes had life and could be of help to the people if they worshiped and sacrificed to them.
Sacrifices to the gods could take place at large prominent rocks or move blocks that stood out in the landscape. They were called sieidi and are sacrificed with:  for example fish or products of reindeer.
Áhkku is the Sami name for grandmother / old woman
/esh

Alta001-0150seidekjærringa

Back to start