Deatnu/Tana – Sølvsmia i Tana / Silver smithy in Tana

 

  Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark. I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse. Tana sølvsmie1

 

  Tana Gold and Silversmie AS was opened at Tana Bru in 1977, as the first silversmith in East Finnmark. In an old restored log house from the area, there are produced and sold jewelry in gold, silver and bronze.